Koç Sağlık Yanımda İşte Sağlık’ın deneyimli İş Güvenliği Uzmanı kadrosuyla iş güvenliği alanında işverene rehberlik ve danışmanlık ederek, çalışma ortamı gözetimini işyerinizde gerçekleştirir.

İş güvenliği uzmanlığı hizmeti kapsamında;
  • İş güvenliği uzmanlığı hizmeti kapsamında;
  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Risk Değerlendirmesi
  • Çalışma Ortamı Gözetimi
  • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İlgili Birimlerle İş birliği
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi
  • İSG Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerinin Hazırlanması
  • Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Gerekli Ölçümlerin Yapılması
  • İSG Alanında Yapılacak Araştırmalara Katılım