Koç Sağlık Yanımda Momentum OSGB’nin deneyimli ve alanında uzman işyeri hekimi kadrosuyla iş sağlığı alanında işverene rehberlik ve danışmanlık ederek, tıbbi işlemleri işyerinizde gerçekleştirir.

İşyeri hekiminiz sizi yakından takip ederek, önleyici sağlık anlayışıyla hastalıklarınızın ve olası risklerinizin erken tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla yaşam kalitenizi artırmak üzere bütüncül bir program uygular.

İşyeri hekimliği hizmeti kapsamında;
  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Risk Değerlendirmesi
  • Sağlık Gözetimi
  • Sağlık Raporu
  • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İlgili Birimlerle İş birliği
  • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi
  • İSG Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerinin Hazırlanması
  • Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Gerekli Ölçümlerin Yapılması
  • İSG Alanında Yapılacak Araştırmalara Katılım