Koç Sağlık Yanımda İşte Sağlık’ın deneyimli ve alanında uzman İşyeri Hekimi kadrosuyla iş sağlığı alanında işverene rehberlik ve danışmanlık ederek, tıbbi işlemleri işyerinizde gerçekleştirir.

İşyeri hekimliği hizmeti kapsamında;
 • İşyeri hekimliği hizmeti kapsamında;
 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Risk Değerlendirmesi
 • Sağlık Gözetimi
 • Sağlık Raporu
 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
 • İlgili Birimlerle İş birliği
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Analizi
 • İSG Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerinin Hazırlanması
 • Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Gerekli Ölçümlerin Yapılması
 • İSG Alanında Yapılacak Araştırmalara Katılım