Koç Sağlık Yanımda İşte Sağlık’ın Diğer Sağlık Personeli belgesine sahip deneyimli hemşire, sağlık memuru ve acil tıp teknisyeni kadrosu iş sağlığı alanında işyeri hekimiyle birlikte çalışmaktadır.

Diğer sağlık personellerinin işyeri hekimiyle birlikte yapması gereken görevleri;
  • İSG hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi
  • Veri toplanması ve gerekli kayıtları tutulması
  • İşe giriş/periyodik muayene sırasında işyeri hekimine yardım edilmesi
  • Özel politika gerektiren grupların takibi, muayenelerinin yaptırılması
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümü
  • Çalışanların sağlık eğitimi
  • Genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesi
  • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek