İçindekiler


Günümüzde birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da kendini gösteren teknolojik gelişmeler, hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda yeni yöntemlerin keşfini sağladı. Bu sayede ortalama insan yaşam sürelerinde meydana gelen artış, beraberinde yaşlılık sürecine bağlı bakım hizmetlerine olan talebi de artırdı.

Özellikle tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınıyla beraber önem kazanan, yaşlı izolasyonu ve bakımı gibi süreçlerin, kalabalıklarla temas olmadan gerçekleşmesi sorunu, birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dijitalleşmenin kritik önemini gözler önüne serdi.

Uzaktan, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanabilirliği konusunda henüz pratik anlamda gelişkin olmayan tıp alanında, mecbur kalınan fiziksel uzaklık yeni icatların doğmasını zorunlu kıldı.

Bu alanda hızlı bir atılım yapan Koç Grubu, Evde Sağlık hizmeti kapsamında bir uygulama geliştirdi ve TytoCare isimli bu uygulama sayesinde öncelikle yaş gözetmeksizin hareket kısıtlılığı olan hasta, çocuk muayeneleri ve hastaneye gelmek istemeyen kişiler acil müdahale ihtiyacı harici evlerinden hekim desteklerini kolayca alabilmeye başladı.

Fiziksel bakım ile dijital temasın bir arada olduğu bu uygulama sayesinde, özellikle kronik hastalıkları olduğu için sosyalleşmekten imtina eden ya da sosyalleşemeyen hastaların evde bakım hizmetleri konusunda da “Evde Hemşirelik” gibi güvenilir, avantajlı ve pratik hizmetler geliştirildi.

Evde hemşirelik hizmeti, bireylerin ve ailesinin sağlık durumunu etkileyebilecek olan çevresel, ekonomik, psikososyal ve kültürel tüm faktörleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren hemşirelik disiplini olarak tanımlanabilir. Evde bakım hemşiresi ilk olarak kişilerin öz bakım becerilerinin gelişmesini ve kişileri bağımsızlığa hazırlamayı amaçlar. Evde bakım birçok farklı disiplin ve hizmetlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiği için hemşirelerin hem klinik düzeyde hem de halk sağlığı düzeyinde yetkinliğe sahip olmaları oldukça önemlidir.

Evde hemşirelik hizmeti sayesinde, tedavi sürecinin evde sürdürülmesine karar verilen herkes için kişiye özel çözümler üretilir. Bu hizmet, yüksek teknolojinin desteği ve deneyimli sağlık personelleri tarafından ev ortamında kolaylıkla sağlanabilir.
 

Koç Sağlık Yanımda hizmetleri kapsamında evde bakım hemşirelerinin hizmet kapsamı şöyledir: 
 • Hamilelik döneminde bakım
 • Yaşlılık döneminde bakım
 • Yenidoğan ve bebek bakımı
 • Evde fototerapi uygulaması
 • Evde damar içi ilaç uygulamaları
 • Serum uygulaması
 • Aşı uygulaması
 • Mide tüpü ile besleme desteği
 • Sonda takılması
 • Yatak yarası bakımları
 • Kronik hastalıklı bireylerin bakımı
 • Engelli bireylerin bakımı
 • Yara bakımı ve pansumanı
 • Oksijen desteği
 • İnfüzyon
 • Ostomi bakımı
 • Günlük yaşam aktivitelerini kendi kendine yapamayan kişi bakımları
 • Evde tetkik hizmetleri

Evde hemşirelik hizmetleri doktor ve hasta arasında profesyonel bir köprü oluşturarak yerine getirilir ve tüm uygulamalar doktor direktifinde gerçekleştirilir. Evde hemşire hizmeti ile, kişilerin günlük yaşamlarındaki aktivitelerinde kendi öz bakımlarını yapabilmesi ve bağımsızlığın geri kazanılması amaçlanır. Bu hizmet sayesinde; ihtiyaç duyulan bakımlar, zamanında ve doğru yöntemler uygulanarak profesyonel bir biçimde karşılanır. Evde hemşirelik hizmetlerinin diğer avantajları şu şekilde sıralanabilir:
 • Kişiye özel bakım hizmeti
 • Enfeksiyon riskinin azalması
 • Üst seviyede gizlilik imkânı
 • Hastaların yaşam kalitesinin yükselmesi
 • Zamandan tasarruf
 • Hastane psikolojisinden uzakta bir tedavi imkânı
 • Hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin yükselmesi

Koç Sağlık Yanımda, ev rahatlığında 12 saatlik, 24 saatlik ya da uzun dönemli evde hemşirelik hizmetleri sunar. Bu hizmet kapsamında, sağlık çalışanlarından oluşan profesyonel kadro, evinizde birebir hemşirelik desteği sağlar. Bu noktada tedavi ve bakım sürecinin maksimum kalitede uygulanmasına oldukça önem verilir.

Koç Sağlık Yanımda’nın eğitimli hemşireleri, evde hemşirelik hizmetini talep eden hastalara; kusursuz hizmet anlayışı ve ileri teknolojik donanımları ile, “İnsan Odaklı Bakım” çerçevesinde, güvenilir ve özenli bir bakım süreci sağlar. Koç Sağlık Yanımda, yalnızca evde hemşirelik hizmeti değil aynı zamanda hastanede de refakat amaçlı hemşire desteği vermektedir. Ayrıntılı bilgi almak için 7/24 ulaşabileceğiniz 444 74 55’i arayabilirsiniz.