Koç Sağlık Yanımda Momentum OSGB’nin ruhsatlı gezici sağlık aracı ile çalışanların sağlık gözetimine ilişkin tıbbi tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve iş sağlığı kapsamında tıbbi tetkik hizmeti verilmesi amacıyla oluşturulan mobil sağlık tırında aşağıdaki testler yapılmaktadır;
  1. Akciğer Grafisi
  2. Solunum Fonksiyon Testi
  3. İşitme Testi
  4. Kan Tahlili
  5. İdrar Tahlili
  6. Göz Taraması
  7. EKG